Експертност
сигурност
експресност
 

Ние покриваме множество индивидуални и корпоративни счетоводни услуги

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

счетоводно и данъчно приключване

За Юридически лица

 • до 50 документа,
 • Работещи собственик/ до 2-ма Работещи собственици; или Собственик/Собственици осигурени на Договор за Управление и Контрол/ДУК/
 • 1 банкова сметка
Accountant

За Физически лица

 • Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ / годишна данъчна декларация на фирми и физически лица/

Доверен помощник

Обслужваме над 290 клиента

С опит

19 години опит в сферата на счетоводните услуги

Професионалисти

счетоводители, компютърни специалисти, юристи

Етапи на приключването
 1. Подписване на Пълномощно , или Договор с описаните параметри и ангажименти и изпращане на мейла.
 2. Изпращане на документите/сканирани/ или с куриер
 3. Приключваме и Ви изпращаме финансовия резултат и основни показатели – ДО ДВА РАБОТНИ ДНИ, от датата на получаването!
 4. Издаваме фактура, която Вие заплащате по банков път
 5. Изпращаме Ви отчетите със Входащите номера от НСИ и НАП, както и Ви връщаме документите/ако са предадени с куриер/
Допълнителни услуги
 • Нареждане на платежно към Бюджета, за дължимия данък – корпоративен или данък върху доходите – Бонус
 • Финансово – счетоводни и ТРЗ консултации – касаещи нова дейност, оптимизиране на дейността или промяна в развитиено на клиента – по Договаряне
 • Отчитане на проекти и програми, финансирани от Правителството на Р България, Община или ЕС/чрез ИСУН/ – по Договаряне

Цялата кореспонденция е съобразена със GDPR  и Закона за защита на личните данни.

СЧЕТОВОДЕНПОМОЩНИК.БГ ПРЕДЛАГА:

 • годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • комплексно финансово-счетововодно обслужване;
 • въвеждане и водене на складове;
 • инвентаризации и вътрешен одит;
 • счетоводни, данъчни, трз и правни консултации и защита; обжалване на доклади, актове, постановления и други;
 • създаване, трансформиране и ликвидиция на юридически лица по Търговски закон и Закон за ЮЛНЦ;
 • консултации и писане на проекти, изготвяне на процедури по обществени поръчки и задания по проекти;
 • обучения;
 • изготвяне на документи за търговски марки и патенти;
 • консултации за изграждане на ERP – софтуер и софтуер за счетоводно обслужване;
 • консултации, изготвяне на всички необходими документи, процедури и консултации по GDPR – защита на личните данни;
 • отдаване под наем на помещения и оборудване, офис техника;
 • анализ и финансов мениджмънт на дружества;
 • изготвяне на план за развитие, оздравяване и трансформиране на дружества;
 • корпоративно проучване и секюритизация;
 • учредяване, преобразуване и ликвидиция на юридически лица по Търговски закон и Закон за ЮЛНЦ

Услуги

Ние покриваме множество индивидуални и корпоративни счетоводни услуги

Абонаменти

Предлагаме абонаментни услуги за микро, малки и средни предприятия

Абонаментни планове

за микро, малки и средни предприятия

Микро / Семейно предприятие
Подходящ за:
 • микро или семейни юридически лица;
 • за физически лица и  свободни професии;
 • за неперсонифицирани дружества, предлагащи продукт в сферата на производство, търговия или услуги, които са извършвани от собственика, като например микро производство;
 • козметични салони,
 • таксиметрови услуги, превози, товаро-разтоварване, логистика,
 • фитнес,
 • обучения;
 • програмисти на свободна практика;
 • земеделски производители;
 • шивашки, обущарски услуги; сарачи и кожари;
 • строителни ремонти;
 • преводачи;
 • микро или семеен ресторант, сладкарница или заведение за бързо хранене; пекарна за тестени и сладки изделия;
 • архитекти; инженери; технически ръководители;
 • дейци на културата, образованието, изкуството и науката;
 • застрахователни агенти;
 • други физически лица

до 20 документа месечно

Работещи собственик/ до 2-ма Работещи собственици; или Собственик/Собственици осигурени на Договор за Управление и Контрол/ДУК/

1 банкова сметка

Допълнителни услуги
 • Нареждане на платежни към Бюджета, при Достъп до онлайн банкиране – по договоряне
 • Издаване на фактури от името на клиента – по договоряне
 • Изготвяне на финасов отчет за банков кредит – безплатно
 • Финансово – счетоводни и ТРЗ консултации – традиционни, касаещи пряко дейността на клиента – безплатно
 • Финансово – счетоводни и ТРЗ консултации – касаещи нова дейност, оптимизиране на дейността или промяна в развитиено на клиента – по Договаряне
 • Отчитане на проекти и програми, финансирани от Правителството на Р България, Община или ЕС/чрез ИСУН/ – по Договаряне
 • Подготвяне и подаване на Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ на управителите/собствениците- безплатно
Малко или Средно предприятие
Подходящ за:
  • юридически и физически лица, свободни професии и неперсонифицирани дружества, предлагащи продукт в сферата на производство, търговия или услуги, които са извършвани от собственика, като например микро производство;
  • козметични салони,
  • таксиметрови услуги, превози, товаро-разтоварване, логистика,
  • фитнес;
  • автосервиз,
  • програмиране и дизайнна софтуер, ИТ приложения; информационни услуги;
  • обучения;
  • търговия със стоки и продукти; онлайн търговия;
  • агро предприятия и земеделски кооперации;
  • шивашки, обущарски услуги и производства; сарачи и кожари;
  • строителство на сгради, пътища мостове; строителство на други съоражения и строителни ремонти;
  • преводачи;
  • ресторанти, барове и заведения; сладкарница или заведение за бързо хранене; пекарна за тестени и сладки изделия;
  • архитектурни и инженерни бюра и кантори; адвокатски кантори;
  • други физически лица
Допълнителни услуги
 • Нареждане на платежни към Бюджета, при Достъп до онлайн банкиране – по договоряне
 • Издаване на фактури от името на клиента – по договоряне
 • Изготвяне на финасов отчет за банков кредит – безплатно
 • Финансово – счетоводни и ТРЗ консултации – традиционни, касаещи пряко дейността на клиента – безплатно
 • Финансово – счетоводни и ТРЗ консултации – касаещи нова дейност, оптимизиране на дейността или промяна в развитиено на клиента – по Договаряне
 • Отчитане на проекти и програми, финансирани от Правителството на Р България, Община или ЕС/чрез ИСУН/ – по Договаряне
 • Водене на складови наличности – по договаряне